Privacyverklaring Casalt.nl

Casalt bouwbegeleiding kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Casalt bouwbegeleiding en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Casalt bouwbegeleiding verstrekt.
Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Uw naam
Uw e-mailadres


WAAROM CASALT BOUWBEGELEIDING DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Casalt bouwbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan Casalt bouwbegeleiding uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.
 
HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Casalt bouwbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
 
WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Casalt bouwbegeleiding verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Casalt bouwbegeleiding gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies
Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS
Casalt bouwbegeleiding heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten
Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren zodat de gegevens anoniem zijn
De bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenis niveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple) worden 26 maanden bewaard in Google Analytics
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door Casalt bouwbegeleiding gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plug-in te installeren in uw web browser.
Klik op onderstaande link voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Casalt bouwbegeleiding) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Casalt bouwbegeleiding. Casalt bouwbegeleiding zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGING
Casalt bouwbegeleiding heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Casalt bouwbegeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Casalt bouwbegeleiding verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Casalt bouwbegeleiding op.
 

wat wij doen

adviseren 

Uw keuzeproces begint ruim voor de start van de bouw. Daar heeft u goed advies bij nodig. Op tal van vlakken. Casalt controleert het contract met de aannemer. We checken de bouwtekeningen en het bestek. En we adviseren u over duurzame keuzes; verlichting, verwarming, isolatie en energiebesparing. Ook bespreken we samen welke bouwvolgorde het efficiënts is. Het adviseringstraject wordt afgerond bij de start van de bouw.

begeleiden

Wilt u tijdens de bouw tot en met de oplevering gebruik maken van onze diensten? Kies dan voor het begeleidingsstraject. Wij nemen diverse bouwtechnische zaken volledig uit handen. Denk aan het bijwonen van een bouwvergadering en de verslaglegging daarvan. Maar ook alle tussentijdse controles van de bouw. Wij weten exact waar we op moeten letten. Dit komt ook van pas bij de eindopleveringscontrole en de restpuntencheck. Wij checken ook de aannemer op tussentijdse keuringen die uitgevoerd moeten worden en verzorgen de afstemming tussen aannemer en toeleveranciers.

ontzorgen

Wilt u ook andere (financiële) regelzaken graag professioneel uitbesteden? In het ontzorgingstraject nemen we nog meer uit handen voor u. We vragen offertes aan en doen vergelijkingen op prijs en kwaliteit. We organiseren diverse leveranties. En we maken financiële overzichten, zodat u continu zicht houdt op de begroting. Het traject van ontzorgen loopt door tot na de oplevering van de aannemer. 

Hessenweg 146  | 6741 JR Lunteren 
T 06 284 056 98 |  info@casalt.nl