PROJECT

De Bonte Vucht, Doorn

Nieuwbouw vakantiewoning i.s.m. Bouwbedrijf Sturkenboom uit Barneveld.

wat wij doen

adviseren 

Uw keuzeproces begint ruim voor de start van de bouw. Daar heeft u goed advies bij nodig. Op tal van vlakken. Casalt controleert het contract met de aannemer. We checken de bouwtekeningen en het bestek. En we adviseren u over duurzame keuzes; verlichting, verwarming, isolatie en energiebesparing. Ook bespreken we samen welke bouwvolgorde het efficiënts is. Het adviseringstraject wordt afgerond bij de start van de bouw.

begeleiden

Wilt u tijdens de bouw tot en met de oplevering gebruik maken van onze diensten? Kies dan voor het begeleidingsstraject. Wij nemen diverse bouwtechnische zaken volledig uit handen. Denk aan het bijwonen van een bouwvergadering en de verslaglegging daarvan. Maar ook alle tussentijdse controles van de bouw. Wij weten exact waar we op moeten letten. Dit komt ook van pas bij de eindopleveringscontrole en de restpuntencheck. Wij checken ook de aannemer op tussentijdse keuringen die uitgevoerd moeten worden en verzorgen de afstemming tussen aannemer en toeleveranciers.

ontzorgen

Wilt u ook andere (financiële) regelzaken graag professioneel uitbesteden? In het ontzorgingstraject nemen we nog meer uit handen voor u. We vragen offertes aan en doen vergelijkingen op prijs en kwaliteit. We organiseren diverse leveranties. En we maken financiële overzichten, zodat u continu zicht houdt op de begroting. Het traject van ontzorgen loopt door tot na de oplevering van de aannemer.